طعم دهنده پنیری

محصولات طعم دهنده

طعم دهنده ها

  • طعم دهنده های پنیری

طعم دهنده های متنوع پنیری در طعم هایی منحصر به فرد و متنوع با بکارگیری جدیدترین متد جهانی و مطابق با ذائقه و سلیقه ایرانی تولید گردیده و مورد استقبال فراوان مصرف کنندگان قرار گرفته است. از این نوع طعم دهنده ها به عنوان پوشش فرآورده های حجیم شده و یا فرآورده های نان استفاده می گردد.

انواع طعم دهنده های پنیری شامل:

  • طعم دهنده پنیر چدار
  • طعم دهنده پنیر فتا
  • طعم دهنده پنیر ناچو
  • طعم دهنده پنیر گودا
  • طعم دهنده پنیر خامه ای
  • طعم دهنده پنیر کره ای
  • طعم دهنده پنیر فلفلی
  • طعم دهنده پنیر پیاز و جعفری


Order Form

Want the product? Fill in the order form below.