نمایندگی های شرکت صنایع غذایی گلشاد مشهد

نمایندگی تبریز – آقای علی هدایت اشرافی

آدرس: تبریز جاده آذر مشهد نرسیده به شهرک شهید رجایی، پلاک ۲۹

تلفن: 35413689-051 الی 90