معرفی محصولات

این شرکت پس از مطالعات و تحقیقات بسیار در حوزه فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده برای اولین بار در ایران اقدام به تولید برخی از محصولات پودری نموده است که مورد توجه بسیاری از مصرف کنندگان قرار گرفته است. ازجمله این محصولات پودر بستنی و پودر دوغ می باشد که موجب تحول عظیم در صنایع بستنی و لبنی خواهد شد.